Lily Tasse Lily Untertasse Lily Mokka Tasse Lily Mokka Untertasse (Messing vergoldet)